,

Αναβίωση των συμβόλων του ολυμπισμού

Συνέντευξη Τύπου στο Βυζάντιο με τους φορείς που στήριξαν την εκδήλωση-παρουσίαση
Ρωσικό Προξενείο(Τατιάνα-Μιλένα)-Μαρσύας(Γιάχου Γ)-φαέθων(Μοσχονάς Χ)-Σοροπτιμιστικος(Λέκα) Νέων Καλλιτεχνών(Αναλυτή Ε) Παλαμάς(Μαλλιάς Θ) Απόλλων(Χάχαλης)