,

Αφιέρωση του βιβλίου –λευκώματος για τον ολυμπισμό και τον Παλαμά στον πρέσβη των Η.Π.Α ΤΖΈΦΡΙ ΠΑΙΑΤ