,

Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης

 

Διεθνή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης με τον υπουργό τύπου της Κίνας και τον πρόεδρο του national institute of tecnology (nit) west bengal, india,dr.antita pal